Non-peer-reviewed article
Šafr, Jiří. 2005. „Nové a alternativní přístupy k měření vertikální sociální struktury.“ SDA Info 7 (1): 12-14. ISSN 1212-995X.

Tento text navazuje na článek Standardní klasifikace sociálních tříd a statusu z SDA info 99/3 [Krejčí a Matějů 1999]. Nejprve uvádí stručný konceptuální rámec stratifikačních indikátorů, poté se zaměřuje na některé nové (UK NS-SEC a E-SEC) a alternativní přístupy k měření vertikálního sociálního postavení (CAMSIS, IES), přitom věnuje pozornost těm, které se používají v české sociologii (MDSS) a marketingovém výzkumu (ESG ABCDE).

Left

Topics: 
social capital
sociological data
Share this page