Chapter in monograph
Linek, Lukáš, Daniel Trnka. 2005. „Nové způsoby vládnutí a proměna vztahu veřejné správy a občanů.“ Pp. 41-58 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

The article focuses on the change of relationship between the state, state authorities, and local self-governing authorities on the one hand and the Citizen and thein groups on the other hand. It show the new modes of governance which state and self-governing authorities use to communicate with citizen and to invite them to participace on decision-making.

Part of publication: 
2005
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)
Share this page

Attached links