Public event or educational activity
Simonová, Natalie. 2006. „O čem je monografie “České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi”?“ Socioweb 2006 (7): 4-5. ISSN 1214-1720. Available from: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/131_socioweb%207-06%20cely.pdf.

Text shrnuje obsah monografie „České vysoké školství na křižovatce“. Ta ukazuje, do jaké míry existují v České republice podmínky pro přechod od výdajového modelu financování vysokého školství k investičnímu modelu, resp. jaké povahy jsou bariéry, které tomuto přechodu brání. Autorský tým se pokusil o propojení diskuse probíhající na poli ekonomické teorie s analýzou vývoje pokusů o reformu financování českého vysokého školství v kontextu jeho celkové proměny po r. 1989.

TThe text concludes the content of monography „Czech higher education at the crossroads“. It shows to what extent do exist in the Czech Republic the conditions for transition from public model of financing the higher education to the share-costs principle and what are its barriers. The team of the authors tried to link up the discussion taking place on an economic field with the analysis of efforts to reform financing of the Czech higher education in the context of his transformation after 1989.

Share this page