Other publication
Vinopal, J., Tabery, P., Pilnáček, M., Červenka, J., Ďurďovič, M. 2021. „Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (výzkumná zpráva)

A research report with main outputs of the survey conducted under the project Parallels and Differences of Social Situations with Panic Potential - an example of RMU and a coronavirus pandemic in Czech society.
www.cvvm.soc.cas.cz

Share this page