Monograph
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)

Participace a zájmové organizace v České republice

Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). 2005. Participace a zájmové organizace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.

Abstract

Attached links