Other publication
Vomáčka, Aleš. 2021. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2019.“ ISBN 978-80-7330-388-4. (statistický přehled)

Monitorovací zpráva projektu STRATIN+ přináší nejčerstvější informace o postavení žen v Českém akademickém prostředí. Čtenáři se dozví o zastoupení mužů a žen napříč vědními obory, akademickými pozicemi a sektory ekonomiky. Část zprávy je věnované příjmům a genderovým příjmovým rozdílům. Popsáno je také genderové složení vedoucích pozic v Českých akademických institucích a srovnání situace v České Republice s okolními zeměmi. 

Left

Topics: 
gender
Share this page

Attached files