Monograph
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). 2008. Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.

The book examines legislative and institutional framings of childcare and its gendered impacts in the Czech Republic in the context of current policies of care in other European countries. The aim is to introduce results of analyses of empirical data on childcare to public debates and to point on several conceptual mistakes in current policy of care in the Czech Republic.

 

Share this page

Attached links