Chapter in monograph
Simonová, Natalie, Petr Soukup. 2010. „Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L.“ Pp. 298-322 in Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 496 s. ISBN 978-80-7419-032-2.

The main objective of this paper is to show to what extent and why students with the same academic aptitude but different social backgrounds have different odds of entering university. For our analysis, we separated primary and secondary factors of social origin in the formation of educational inequalities. The results of the conducted analyses (using logistic regression) show that the primary and secondary factors have approximately the same influence on the transition to university.

Part of publication: 
2010
Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)
Share this page

Attached links