Chapter in monograph
Dudová, Radka, Zuzana Uhde. 2006. „Sexualizovaná realita organizací: dvojí perspektiva.“ Pp. 51-78 in Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 156 s. ISBN 807330090-7.

The chapter shows the results of a qualitative research of sexual harassment in the workplace. It is based partly on six case studies – biographic narrations of victims, and partly on fifteen semi-standardized interviews with Human Resources managers of different Czech organizations.

Part of publication: 
Share this page