Paper published in conference proceedings
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr. 2005. „Sociální koheze – teorie a výzkum. Názory české veřejnosti na společenskou soudržnost.“ Pp. 374-397. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia na téma Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. Brno: Institut mezioborových studií. ISBN 80-902936-7-0.

The article presents sociological concepts of social cohesion as the base for the survey of social equality on macro societal level. The empirical part, based on the public opinion Our society 2004 and 2005, discusses opinions of Czech people on the notion of social cohesion and its sources. Further we analyze interpersonal trust and evaluation of interpersonal relations in Czech society and their connectedness to social status and subjective attitudes and evaluations.

Share this page