Non-peer-reviewed article
Linková, Marcela

Transgenderismus: Genderové přechody v ČR

Linková, Marcela. 2001. „Transgenderismus: Genderové přechody v ČR.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 2 (3): 1. ISSN 2001.

V tomto čísle bychom se rády zaměřily na tématiku genderové identity a transgenderu. Jde přitom o téma, které se až donedávna vnímalo striktně jako lékařský problém, který je možno vyřešit úspěšnou „léčbou“. Již méně pozornosti bylo věnováno sociálním aspektům přechodu genderu, které mohou nabývat různých forem.