Paper published in conference proceedings
Mansfeldová, Zdenka. 2009. „Vliv evropeizace na národní systém industriálních vztahů.“ Pp. 35-40 in Nováková, Vladimíra, Petr Vaškovič (eds.). Multikulturalita v řízení globalizované firmy. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-03949-6.

The chapter focuses on Europeanization of interest structures, namely Europeanization of industrial relations on the company level, first of all in case of supranational company. Attention is paid to the conflict of concepts of industrial relation in the mother company and the daughter one., to the role of European Workers Councils in the process of Europeanization of industrial relations.

Share this page