Chapter in monograph
Dvořák, Tomáš, Jan Sládek, Petr Sunega, Tomáš Katrňák. 2011. „Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení v České republice (1991-2009).“ Pp. 28-37 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Key research question of the chapter is whether and to what extent were social inequalities in housing affordability increasing or decreasing among different social groups of households in the period 1991-2009. Authors used innovative methodological approaches to answer the key research question.

Share this page