Non-peer-reviewed article
Vinopal, Jiří

Zdroje zkreslení výzkumů veřejného mínění