Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan

Životní úroveň z perspektivy veřejného mínění