Monograph
Daniel Kunštát, Jan Červenka, Martin Ďurďovič, Paulína Tabery, Jiří Vinopal. 2014. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Praha: Nakladatelství Academia. 301 s. ISBN 978-80-200-2465-7.

Publikace 25 let české demokracie očima veřejnosti představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to v dimenzi jak vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989.

Všechny prezentované interpretace se opírají o výsledky desítek šetření, která byla kontinuálně realizována Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243019

Share this page