Peer-reviewed journal article
Moravcová, Eva. 2014. „Důvěra českých občanů v orgány činné v trestním řízení.“ Trestněprávní Revue 6: 143-148. ISSN 1213-5313.

Fungování každého společenského systému je podmíněno interpersonální a institucionální důvěrou, která upravuje vztahy mezi lidmi a přispívá k demokratickému uspořádání v zemi. Důvěra v orgány činné v trestním řízení, tedy konkrétně v policii a soudy, představuje v současnosti jedno z hlavních výzkumných témat. Článek si klade za cíl zhodnotit vývoj důvěry v tyto instituce v mezinárodní perspektivě, a představit důvěru jako vícedimenzionální koncept. Zatímco důvěra v policii a soudy v České republice pozvolna roste, v řadě západoevropských zemí zůstávají její hodnoty na stabilní úrovni. Při analýze jednotlivých dimenzí důvěry zjistíme, že Češi dávají zkoumaným institucím spíše průměrnou známku.

Share this page