Monograph
Nešpor, Zdeněk R., Vojtíšek, Zdeněk. 2015. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum. 655 s. ISBN 978-80-246-3315-2.

Contemporary Czech religiosity is undergoing a dynamic development and the religious scene is so diversified that it is difficult to understand. The Encyclopaedia of smaller Christian churches in the Czech Republic is approaching one of its fastest growing and at the same time the least known segments. The book provides an encyclopedic overview of 27 state-registered Christian or Christian-based churches and religious societies; with the exception of the Roman Catholic, Protestants of Czech Brethren, Czechoslovak Hussite and Silesian Protestant Churches, they are all registered Christian churches. It provides experts and interested public with information on their origin and historical development, including foreign sources and parallels, on the profile of religions, statistical, geographical and basic historical data on individual churches or religious communities and other ecclesiastical units. The work includes introductory chapters devoted to the typology of Christian churches with special attention to the phenomenon of so-called evangelicalism, the development of smaller Christian communities in the Czech territory and their church architecture in the last almost two centuries. Complete data on religious census in the 1880-2011 censuses and detailed indexes are also provided.

 

Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji, včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011 a podrobné rejstříky. 

 

Kvalitně zpracovaný přehled menších křesťanských církví a náboženských organizací v českém prostředí dosud chybí, dílo se tak stane významnou pomůckou pro sociology, historiky, religionisty a všechny další sociální badatele, kteří se zajímají o náboženství, jeho formy a proměny. Ocenit je třeba to, že publikace není jen encyklopedickým přehledem existujících církví a náboženských společností, ale snaží se jejich působení zasadit do širšího kontextu a čtenářům poskytnout širší pohled na českou náboženskou scénu.

Dana Hamplová

 

Autoři vyplňují mezeru v náboženské mapě ČR, nezvikláni konvenčním hlediskem, které na okrajové útvary klade běžná publicistika ať církevní, ať necírkevní. Zvolili totiž pro své dílo optiku sociologickou a religionistickou, nikoli teologickou. Shromážděný materiál je zcela korektní, takže s ním, dotázány, mohly vyslovit souhlas i dotčené církve.

(†) Pavel Filipi

Left

Topics: 
religion and religiosity
Share this page