Peer-reviewed journal article
Dudová, Radka. 2009. „Interrupce v socialistickém Československu z foucaultovské perspektivy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 25-36. . ISSN 1213-0028. [cit. 16.10.2014]. Available from: http://www.genderonline.cz/uploads/a77283b65d2e3a466e00fef691c4b9182bcf7a18_interrupce-v-socialistickem-ceskoslovensku.pdf.

Článek analyzuje právní a politickou regulaci umělého přerušení těhotenství z perspektivy Foucaultovy teorie gouvernementality a bio-moci. Regulace potratů je představena jako příklad způsobu, jakým státní moc ovlivnovala a disciplinovala těla svých subjektů, jakým regulovala populace a tvarovala ji ve shodě s potřebami vlády.
 

Share this page