Chapter in monograph
Nešpor, Zdeněk R.

Konceptualizace obecné antropologie v českém akademickém prostředí

Nešpor, Zdeněk R. 2014. „Konceptualizace obecné antropologie v českém akademickém prostředí.“ 251-260 Jan Horský – Linda Hroníková – Marco Stella a kol. Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-056-3.

Left

Department: 
Topics: 
history of sociology