Published review
Zdeněk R. Nešpor. 2013. „„Olga Fejtová: „Já pevně věřím a vyznávám…“ Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské.“ .“ Dějiny – teorie – kritika . 10 (1): 167-170.

Left

Topics: 
religion and religiosity
Share this page