Chapter in monograph
Tabery, Paulína, Jiří Vinopal

Sociologie veřejného mínění: Veřejné mínění jako sociální proces a komunikační koncept.