Other publication
Ďurďovič, Martin, Zdenka Vajdová, Kateřina bernardyová. 2015. „Vnímání a hodnocení dosavadního vývoje jednání o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Závěrečná zpráva z kvalitativní fáze výzkumu.“ Praha: SOÚ AV ČR, 127 s.

Výzkumná zpráva analyzuje kvalitativní sociologická data sesbíraná během roku 2014, která se týkají názorů na vývoj jednání o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. První část zprávy se věnuje skupinovým diskuzím s obyvateli lokalit vytipovaných pro výstavbu úložiště, druhá část se zaměřuje na výsledky hloubkových rozhovorů se zástupci významných účastníků jednání a s experty.

The research report analyses qualitative sociological data gathered in 2014 that concern opinions on the development of negotiations about the deep geological repository of spent nuclear fuel and radioactive waste in the Czech Republic. The first part of the report is dedicated to focus group discussions with inhabitants of localities preselected as possible sites for the repository, the second part focuses on outcomes of in-depth interviews with representatives of key stakeholders and experts.

Left

Topics: 
urban and rural studies
civil society
regions
public administration
public opinion
Share this page