Found 199 publications (displayed results 21 - 40)

Internet se v posledních třech desetiletích stal integrální součástí soudobých společností a jeho obsah postupně ohromně narůstá a velmi dynamicky se proměňuje. I tak však společenské vědy a společenští vědci nevěnují přílišnou pozornost tomu, jaké svědectví může web nabídnout ohledně společenských změn. Tento článek se věnuje úvodu do problematiky webových archivů, které mohou sloužit jako zdroj dat částečně vypovídající o dynamické proměně současné společnosti a komunikace.

Topic: methodology

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Public Opinion Research Centre, Czech Social Science Data Archive

Topic: history of sociology

Type of publication: Public event or educational activityDepartment: Czech Social Science Data Archive

In the article Czech and international data on media are presented and data sources are critically evaluated.

Topic: media, sociological data

Type of publication: Other publicationDepartment: Czech Social Science Data Archive

On the basis of the discussion between cultural and institutional theories, and taking into account the specific development in post-communist countries, we study three elements of the democratic system - specifically, social trust, institutional trust, and systemic trust (legitimacy of democracy). Using data from the European Values Study, conducted in 1991, 1999 and 2008, we analyze the roots of institutional trust and systemic trust (i.e.

Topic: trust/social cohesion, legitimacy, civil society, politics (and political attitudes)

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Czech Social Science Data Archive, Local and regional studies

Praha je dynamickou multikulturní metropolí, která láká lidi z různých koutů světa svojí historickou, kulturní a v neposlední řadě také ekonomickou atraktivitou. V současné době cizí státní příslušníci tvoří o něco více než 15 % obyvatel hlavního města; přesně dvě třetiny těchto cizinců pochází ze zemí mimo EU. Migranti a migrantky se podílejí významným dílem na ekonomickém vývoji, populační dynamice a vzhledu metropole.

Topic: urban and rural studies, migration and mobility

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Topic: gender, historical sociology, family, sociological data

Type of publication: Other publicationDepartment: Czech Social Science Data Archive

Kniha shrnuje výsledky výzkumu o postojích české společnosti k Romům a Židům a jak může škola tyto postoje ovlivňovat u  žáků a studentů. Na základě rozhovorů s lektory a učiteli o tom, jak fungují ve třídách vzdělávací programy o menšinách, přináší autoři doporučení ke zlepšení výuky k toleranci. Publikace také přináší přehled o  dostupných vzdělávacích materiálech  a institucionálním rámci vzdělávání v ČR.

Topic: education

Type of publication: Other publicationDepartment: Czech Social Science Data Archive

Cílem tohoto článku je informovat především kvantitativně zaměřené sociální vědkyně a vědce o základních vlastnostech velkých dat a představit možnosti a omezení využívání těchto dat v sociálně vědním výzkumu.

Topic: methodology

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Czech Social Science Data Archive

Using the European Social Survey data we studied migration attitudes in 19 European countries, including Czechia. We introduced and tested the assumption about the bi-dimensional nature of migration attitudes, where personalized attitudes towards immigrants as individuals might differ from the generalised attitudes toward immigration as a phenomenon.

Topic: value orientations, migration and mobility

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Czech Social Science Data Archive

This article presents an analysis of the construct validity of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale measured on a nationally representative sample of respondents in the Czech Republic. The authors – adhering to a paradigm of internationally comparative research – test whether the RWA scale, which was originally developed in the North American cultural milieu, can serve as a valid measurement instrument in a significantly different cultural environment.

Topic: methodology, religion and religiosity, politics (and political attitudes)

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Czech Social Science Data Archive

Topic: migration and mobility

Type of publication: Paper published in conference proceedingsDepartment: Czech Social Science Data Archive

Topic: identity

Type of publication: Public event or educational activityDepartment: Czech Social Science Data Archive

Abstract: Purpose: The purpose of this paper is to answer following question: what is the relationship between member activism performed through civil society organizations (CSOs) and individualized freelance activism (in form of online activism, everyday making, political consumerism or checkbook activism) independent of organizational framework? Is it a relationship of mutual competition or support?

Topic: civil society

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Czech Social Science Data Archive

Parent-child interaction and early literacy development in the beginning of the school

Topic: parenting, social inequalities, education

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Czech Social Science Data Archive, Local and regional studies

Pages