Found 432 publications (displayed results 81 - 100)

The Role of Human Capital in Labour Market Outcomes: A Comparative Study of Six European Nations Participating in the PIAAC Project.

Topic: economics, wages and incomes, work, transformation, education

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Topic: social inequalities, education

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: work, family

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: value orientations, methodology

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: trust/social cohesion, regions, social capital

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: value orientations, religion and religiosity, regions

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: intergenerational relations, religion and religiosity, care, work, regions, family, education

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Value Orientations in Society

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku slouží ke konfrontaci s modernizací v jiných situacích a umožňují klást otázky vztahující se k problematice povahy univerzalizace současného způsobu života.

Topic: globalisation, value orientations, identity, kultura, intergenerational relations, religion and religiosity, work, regions, family, social capital, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: corruption

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Value Orientations in Society

Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Autorky a autoři knihy zkoumali, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku, jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky.

Topic: EU, value orientations, identity, civil society

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Pages