Publikace
Autoři: Beláňová, Andrea, Trejbalová, Tereza
Kaplan jako reprezentant náboženského diskurzu představuje roli konfliktní s normami sekulární instituce, ve které je zaměstnán. V tomto ohledu je věznice zvláště specifickým místem výkonu práce. V našem článku se na základě kvalitativních dat zabýváme pozicí a ide...
Publikace
Autoři: Andrea Beláňová, Tereza Trejbalová, Kamali’ilani Wetherell
Due to the lack of sufficient non-governmental prisoner re-entry services in the Czech Republic, many post-release activities are provided by faith-based organizations (FBOs). However, the Czech Republic is considered to be one of the most atheistic countries in the world. Most o...
Publikace
Autoři: Radimská, Radka, Vinopal, Jiří
Cílem metodologického výzkumu, zaměřeného na problematiku viktimizace, bylo zvýšení kvality dotazování, prostřednictvím analýzy a vylepšení dotazníku kvantitativního šetření. Hlavními tématy bylo: jak respondenti rozumějí pojmu "naše společnost", jakým způsobem odpovída...
Publikace
Autoři: Lacina, Tomáš
Publikace
Autoři: Krulichová, Eva
Cross-national comparisons of fear of crime have been gaining in popularity within the academic community, as they allow for the examination of both individual and country-level correlates of this phenomenon. Nevertheless, the role of perceived victimization risk in fostering fea...
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Socioložka Kristýna Bašná před časem vystoupila v pořadu Studio Leonardo Českého rozhlasu Plus. Věnovala se v něm tématu korupce,
Publikace
Autoři: Linková, Marcela
Boj s násilím na ženách vyžaduje vynaložení koordinovaného úsilí na všech úrovních společnosti. Jde o jeden z nejvážnějších společenských problémů, jehož důsledky jsou dalekosáhlé – nejen pro život a psychické i fyzické zdraví žen a jejich dětí, ale i pro fungování společno...
Publikace
Autoři: Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra - Gawrecká, Daniela - Vamberová, Pavla - Lacina, Tomáš - Hronešová, Jessie (IS AS CR) - Tedeschi, Alessandra (DBL - Italy)
This deliverable presents a comparative analysis of discourses and justifications of security and risk in newspapers in ten countries both within EU (Germany, Italy, Great Britain, Spain, the Czech Republic, Slovakia, Poland) and outside of the EU (Mexico, the USA) as well as in...
Publikace
Autoři: Krulichová, Eva
Subjective well-being is usually studied with respect to marital and occupational status, income or subjective health. Conversely, research examining the relationship between this phenomenon and crime-related factors is still relatively limited. This study therefore aims to exten...
Projekt
Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě toho budou doporučena kon...
Trvání projektu: 2020 - 2023
Publikace
Autoři: Tomášek, Jan, Krulichová, Eva, Masopust Šachová, Petra
The main objective of this study is to examine interest in the implementation of five restorative justice programs as reported by 225 employes of the Prison Service of the Czech Republic and to identify the factors that underpin such interest. The results show that perceived usef...
Publikace
Autoři: Vlachová, Klára
Publikace
Autoři: Moravcová, Eva
While fear of crime is frequently discussed internationally, it is currently addressed by only a limited number of Czech studies. The aim of the paper is to present the main methodological concepts that have influenced the research on fear of crime and the design of indicators by...
Publikace
Autoři: Šimon, Martin, Jíchová, Jana
Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud anal...
Publikace
Autoři: Krulichová, Eva, Buriánek, Jiří
Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim n...
Publikace
Autoři: Krulichová, Eva, Kupka, Petr, Walach, Václav
Despite a long and rich history of fear of crime research, studies which focus on the importance of local specifics are rather limited. This study fills this gap by analyzing fear of crime—measured as concerns about crime and feeling of safety—among residents of disadvantaged nei...
Publikace
Autoři: Maříková, Hana, Šebestová, Johanka
Článek analyzuje nejběžnější mýty spojené se sexuálním obtěžováním, a sice: Mýtus neexistence a výmyslu, mýtus malé závažnosti, mýtus subjektivnosti a individuálnosti, mýtus neužitelnosti (právní definice). Cílem analýzy je jejich vyvrácení. 
Publikace
Autoři: Krulichová, Eva, Zuzana Podaná
The aim of this study is to broaden the scope of knowledge on fear of crime by examining if Ferraro’s risk interpretation model of fear of crime also holds true for the adolescent population. Using data on approximately 1500 Czech students in middle and grammar school, we test th...
Publikace
Autoři: Beláňová, Andrea
Zpráva je závěrečným výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá vyhodnocením výzkumného projektu a je rozdělena do čtyř oblastí. Shrnuje...

Stránky