Aktualita
prodej v Tiskovém a edičním oddělení, Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Aktualita
Ročník 4 (2006), číslo 2
Obsahová stránka
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. SOÚ AV ČR, se stal od 1. ledna 2007, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Nedílnou s...
Akce
2. 11. 2020 - 8. 11. 2020
Týden vědy a techniky AV ČR 2020 v Sociologickém ústavu AV ČR
Také v tomto roce se Sociologický ústav AV ČR zapojí do Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky, a to prostřednictvím online přednášek a seminářů.

Stránky