Publikace
Autoři: Vinopal, Jiří
Kapitola shrnuje metodologické aspekty projektu zkoumání kvality pracovního života, který byl ve spolupráci SOÚ a VÚBP realizován v roce 2006. Nastiňuje dlouhodobou koncepci vytvoření indikátoru subjektivní kvality pracovního života a v tomto rámci také definuje téma zkoumání a p...
Publikace
Autoři: Krejčí, Jindřich - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš
Článek se věnuje problematice sdílení výzkumných dat v sociálních vědách a současným nástrojům a standardům, které archivům pomáhají plnit jejich úlohu. Představen je mezinárodní dokumentační standard DDI, specializovaný software NESSTAR a hlavní koncepce, které stojí za vývojem...
Aktualita
Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů a postdoktorandek na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům a pracovnicím do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do této doby s...
Publikace
Autoři: Šimon, Martin, Vašát, Petr, Poláková, Markéta, Gibas, Petr, Daňková, Hana
The aim of this article is to investigate the factors that influence the size of activity spaces of homeless men and women in cities. Vulnerable population groups such as the homeless face the risk of mobility challenges that can exacerbate their social exclusion even more t...
Oddělení
KONTAKT:  knihovna@soc.cas.cz Tel.: 210 310 569 (v otevíracích hodinách). Otevírací doba Po-Čt 9-18Pá 9-14  Pro případné dotazy použijte email knihovny nebo telefon 210 310 569 v otevíracích hodinách.     ON-LINE SLUŽBY Zde je odkaz na KATALOG KNIHOVNY.
Vedoucí oddělení: Mgr. Nela Hesová
Aktualita
ESA 2015
Na konci srpna, 25.–28. 8. 2015, se bude v Praze konat významná, již 12. mezinárodní sociologická konference Evropské sociologické asociace. Zúčastní se jí rekordní počet 3500 vědců a vědkyň, především z Evropy, ale i z mnoha mimoevropských zemí. Konferenci pořádá Sociologický ús...
Publikace
Autoři: Hanzlová, Radka
The aim of this study was to validate the Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS; Pavot et al., 1998) in the Czech language, including the examination of its psychometric properties and measurement invariance by gender and age. The TSWLS is a 15-item instrument for measurin...
Publikace
Autoři: Raudenská, Petra
Single-item measures of general well-being are increasingly being analysed cross-culturally but without clear evidence of comparability level attainment. The primary objective of this study is to examine the cross-country measurement invariance of the two most common single-item...
Aktualita
Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s FSV UK, přihlášky do 28.4.2006
Akce
1. 6. 2021
Český sociálněvědní datový archiv si vás dovoluje pozvat na webinář
Aktualita
Kunštát, Daniel (ed.) 2006. České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Obsahová stránka
Data a výzkum - SDA Info již nevychází. Jednalo se o recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačn...
Aktualita
CVVM
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., hledá vedoucí/vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění
Aktualita
Zaměstnanci Sociologického ústavu AV ČR, jejich spolupracovníci a hosté si v pondělí 12. prosince 2005 připomenou 40. výročí založení tohoto akademického pracoviště.
Aktualita
Komentář k článku "Hra na badatele".
Akce
15. 4. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů. Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz...
Akce
30. 11. 2021
Závěrečná konference aplikovaného projektu zaměřeného na žáky s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních školách.
Aktualita
Inovační vouchery Praha
Centrum pro výzkum veřejného mínění informuje o pokračování projektu Inovační vouchery Praha týkající se dotace na služby výzkumných organizací.
Aktualita
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka / pracovnice se zaměřením na kvalitativní výzkum.

Stránky