Akce
13. 4. 2023
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Aktualita
Martin Ďurďovič
Sociologické nakladatelství SLON vydalo v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR titul „Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity“ Martina Ďurďoviče. Nad knihou, která je příspěvkem k obecné sociální teorii, se nyní s autorem sešel vedoucí Tiskového a edičního odděl...
Aktualita
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici SPECIALISTA/KA ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH DAT. Termín pro zasílání podkladů pro přijímací řízení je 20. 6. 2019.
Aktualita
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení. Termín pro zasílání CV a motivačních dopisů je 20. června 2019.
Aktualita
Foto: Elena Horálková, ČRo Dvojka
Socioložka Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, se stala novou pravidelnou hostkou moderátorky Zity Senkové v pořadu „Jak to vidí“, který pravidelně vysílá Český rozhlas Dvojka. Při prvním setkání ve studiu se věnovala tématu sčí...
Aktualita
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Projekt
Tento projekt zkoumal, s využitím unikátních dat z minulých výzkumů, povahu občanství v České republice a dědictví Pražského jara 1968. Na začátku května 1968 byl pro vedení Komunistické strany realizován výzkum názorů a postojů veřejnosti k demokratizaci v Československu. Tento...
Trvání projektu: 2008 - 2009
Aktualita
Data a výzkum - SDA Info je recenzovaný (od r. 2007) odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technolo...
Oddělení
Oddělení se věnuje rozvoji moderního stratifikačního výzkumu, který se nespokojuje jen s popisem sociální stratifikace či sociálních nerovností, ale zaměřuje se i na jejich příčiny a dopady na subjektivní blahobyt, kvalitu života a zdraví. Jádrem aktivit jsou stratifikační proces...
Vedoucí oddělení: prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD.
Aktualita
Ilustrace: Bing.com / DALL-E
Socioložka Radka Hanzlová se věnuje plýtváním potravinami. V rámci výzkumného programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 tak popisuje zvyklosti Čechů a Češek, jejich k potravinovému odpadu, vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny nebo jejich nákupní a spotřební chování.
Projekt
Zadavatel: Evropská komise, FP7-SEC-2011-285223 Trvání projektu: 2012 – 2015, 36 měsíců (1. 2. 2012 –31.1.2015) Koordiántor projektu: Professor Dr. Fabio Massacci, University Trento, Itálie Koordinátor projektu za českou stranu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. Členové českého řeši...
Trvání projektu: 2012 - 2015
Aktualita
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na postdoktorandskou pozici ve výzkumném oddělení Sociální stratifikace
Akce
1. 12. 2016
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí
Aktualita
Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006
Aktualita
Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006
Aktualita
P. Guasti, J. Hronešová, and Z. Mansfeldová (eds.),
Akce
2. 10. 2014
Kostelecký, Kunštát - pozvání na vítání
Vítání nových knih proběhne jako obvykle v Akademickém konferenčním centru.

Stránky