Publikace
Autoři: Uhde, Zuzana
Článek je recenzí sborníku editovaného Arlie R. Hochschild a Barbarou Ehrenreich, které v něm představily kolekci článků zabývajících se změnami sociální organizace péče v kontextu globalizace, feminizace migrace a globálních nerovností. 
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Mudrák, Jiří, Saxonberg, Steven
Publikace
Autoři: Kolářová, Marta
Publikace věnovaná sociálním aspektům permakultury, udržitelného hospodaření a zahrádkaření. Autorka zde publikovala čtyři popularizační texty založené na jejím výzkumu sociálních hnutí a udržitelného způsobu života:- Sociální permakultura a přírodní spiritualita v podání Starhaw...
Publikace
Autoři: Hašková Hana
Text se věnuje formujícímu se trhu s nájemní domácí prací v postsocialistickém prostoru v kontextu genderových nerovností. Diskutován je vliv rodinné a populační politiky a kultury péče o děti na formování trhu s nájemní domácí prací.The text deals with hired...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana
Jaké faktory mají vliv na rozhodování bezdětných třicátníků a třicátnic o tom, zda se stát rodičem? Využívání nových příležitostí a změna ideálního věku pro zahájení rodičovství legitimizuje prodlužování období bezdětnosti, ale odložení založení rodiny vede k...
Publikace
Autoři: Gibas, Petr
Kapitola na příkladu historie jedné zahrádkové osady v Praze zkoumá každodenní zkušenost zahrádkaření, její charakter a způsoby, jimiž je rytmizována.
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Stať vychází ze současných genderových teorií kombinace pracovního a rodinného života s cílem posunout debatu v rámci české sociologie směřem k přesnější konceptualizaci tohoto tématu a širšímu porozumění výzkumným výsledkům v kontextu vývoje české společnosti. Analýza vychází z...
Projekt
Projekt se zaměřuje na oblast rodinných politik s cílem přispět k dlouhodobě probíhající debatě o vlivu kultury a institucí na chování lidí. V rámci projektu budou provedena interview s rodiči z rodin s dětmi ve věku do 7 let jejich věku, a to v České republice a Slovenské republ...
Trvání projektu: 2010 - 2011
Aktualita
NKC – gender a věda podporuje zachování povinnosti mateřských školek, popř. dalších zařízení péče o děti, poskytnout místo dětem od věku dvou let.
Aktualita
Akce se koná v pondělí 26. ledna 2009 od 16:30 v salónku kavárny Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1 - Staré město
Projekt
Projekt se zaměřuje na problematiku péče o děti, a to na jedné straně z pohledu státních politik a institucí, a na straně druhé z pohledu veřejných, politických a expertních diskurzů, které odrážejí dominantní mocenský diskurz "správné péče o děti". Za tímto účelem použijeme dva...
Trvání projektu: 2009 - 2011
Akce
6. 12. 2012
13. 12. 2012 od 14 hod, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1
Aktualita
Vyšlo v Sociologickém nakladatelství SLON v rámci koedice se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
Aktualita
Zveme vás na mezinárodní sympozium „Hranice, mobilita péče a translokální sociální reprodukce“. Sympozium se uskuteční ve čtvrtek 2. prosince v hybridním formátu, který umožní také účast online. Prosíme, zaregistrujte se, abyste obdrželi odkaz před konáním sympozia. Sympozium pro...
Aktualita
Socioložka Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender & sociologie byla hostkou rozhovoru pro DVTV, a to k tématu dopadů koronaviru na společnost.
Akce
2. 12. 2021
Ve čtvrtek 2. prosince 2021 proběhne mezinárodní sympozium, které se zaměří na regionální perspektivu střední Evropy a bude tematizovat spojení přeshraničního trhu péče s využíváním levné práce a zneužívání mobility pečovatelek. Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COVID-...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana, Křížková, Alena, Dudová, Radka, Uhde, Zuzana, Maříková, Hana
Publikace
Autoři: Buriánková, Jitka, Dana Hamplová

Stránky