Publikace
Autoři: Patočková, Věra
První část kapitoly se věnuje problematice hodnotových preferencí, která byla zkoumána prostřednictvím Inglehartovy čtyřpoložkové baterie pro měření materialismu a postmaterialismu ve společnosti. Druhá část kapitoly se zabývá postoji regionálních elit. Vychází z odpovědí respond...
Publikace
Autoři: Vlachová, Klára (ed.)
Česká společnost zažila v letech 2002 až 2012 řadu událostí a změn. Podobné události a změny však probíhaly i v ostatních evropských státech. Stav i vývoj postojů, hodnot a chování populací evropských států zachytil v souvislosti s těmito událostmi a změnami výzkumný projekt Euro...
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Publikace
Autoři: Čermák, Daniel, Stachová, Jana
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová, Stošková, M., Petra Rakušanová
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, Adéla Seidlová, Josef Bečvář, Petra Rakušanová
Výzkum "Postoj občanů k politice" byl realizován v květnu 1968 pro "Mezioborový výzkumný tým "Rozvoj demokrcie a politického systému..". Měl identifikovat politickou orientaci občanů (vzorek 3600 respondentů) pro demokratickou reformu. Po okupaci Českoslo...
Publikace
Autoři: Rakušanová, Petra
Příspěvek zkoumá důvody nižšího zastoupení žen v politických funkcích v České republice. Zaměřuje se na následující bariéry vstupu žen do politických funkcí – institucionální pravidla, fungování politických stran, hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurz.
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Publikace
Autoři: Křížková, Alena
Akce
12. 5. 2016
Celodenní workshop se snaží z hlediska politologie, sociologie a filozofie přispět do diskuze prostřednictvím studií praktik a aktérů na pomezí obou sfér. Tématem příspěvků tak bude hledání hranic mezi veřejnou a soukromou sférou, role soukromých aktérů v politice či normativní o...
Publikace
Autoři: Pospíšilová, Jaroslava
Publikace
Autoři: Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková
Kniha přispívá k diskusi o podmínkách a okolnostech politické participace žen v ČR. Vychází z aktuálních dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Představuje teoretické přístupy k uchopení problematiky žen v politice, zaměřuje se na zastoupení žen v ...
Publikace
Autoři: Kostelecký, Tomáš, Jana Stachová, Daniel Čermák
Publikace
Autoři: Krejčí, Jindřich
Publikace
Autoři: Marta Vohlídalová, Hana Maříková
Attitudes towards women in politics and gender culture in general have implications for the status of women in politics and their descriptive representation. In the paper we ask what attitudes people have in the Czech Republic towards women in politics and their descriptive repre...
Publikace
Autoři: Slačálek, Ondřej, Stöckelová, Tereza
Publikace
Autoři: Linek Lukáš, Petrúšek Ivan
Development of Educational Inequalities in Political Participation in Czech Republic and Slovakia and their Implications for Representation of Attitudes. Citizen participation in the political process is a key tenet of democratic government. Using data from post-election sur...

Stránky