Publikace
Autoři: Čermák, Daniel
Pro tuto kapitolu byly zmapovány politické dráhy krajských elit od roku 1988 do roku 2004 a následně setříděny na základě podobnosti do 7 různých typů drah . Politickou dráhou se rozumí pohyby mezi obecní, okresní, krajskou a celostátní úrovní státní správy a samosprávy. Absolven...
Publikace
Autoři: Hašková, Hana
V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i s...
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš, Petra Rakušanová
Hlavním cílem předkládané práce je zodpovědět otázku, jak se rozhodují čeští poslanci a poslanecké kluby. Hlavní zájem autorů se proto zaměřuje na otázky jednotnosti českých poslaneckých klubů, mechanismy vnitřní kontroly a vyjednávání a zvláště na faktory, které ovlivňují, struk...
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová
V prvním desetiletí českého parlamentarismu došlo k postupnému usazení jeho dvoukomorové struktury. V textu identifikujeme postupnou tendenci ke stabilizaci parlamentu, což jej připodobňuje západoevropským parlamentům. Dalším trendem je odklon od většinové organizace parlamentu k...
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, Josef Blahož, Zdenka Mansfeldová
This collection of essays summarizes one of the most fascinating developments of contemporary history: the peaceful revolution of the Central European nations from a long period of authoritarian regimes to Western democracy. It looks at the pre-Communist history of political part...
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová
Publikace
Autoři: Stöckelová, Tereza
Aktualita
05
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Aktualita
graf
Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 5
Publikace
Autoři: Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka
První dvě dekády vývoje demokracie v České republice charakterizuje rychlá stabilizace stranického systému se dvěma dominantními stranami. Tato kapitola ukazuje konec této stability a na analýze hlasování v parlamentu ilustruje komplikované vládnutí v České republice v letec...
Publikace
Autoři: Stegmaier, Mary, Tosun, Jale, Vlachová, Klára
The U-shaped trajectory of women’s parliamentary representation in Central and Eastern Europe over the post-communist era has generated interest among scholars and non-governmental organizations. One particularly interesting case of the recent increase in women’s parliamentary re...
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com (Manfred Richter)
V posledních týdnech jsme mohli zaznamenat řadu vystoupení vědeckých pracovnic Sociologického ústavu AV ČR v médiích. Zde jsou některá z nich.
Publikace
Autoři: Mansfeldová, Zdenka, Guasti, Petra, Petrúšek, Ivan, Gyárfášová, Olga
Comparing Citizen Attitudes towards Security and Liberty in the Czech Republic and Slovakia. One of the key problems of our time is how much security we want, what price we are willing to pay to feel safe and whether safety leads to satisfaction. Security has a financial and poli...
Aktualita
Ilustrace: Bing.com / DALL-E
Sociální geograf Tomáš Kostelecký byl hostem pořadu Osobnost Plus v Českém rozhlasu Plus, kde hovořil o současné společenské situaci.

Stránky