Publikace
Autoři: Linek, Lukáš
České politické strany vytvářely své organizace na začátku 90. let v prostředí, které bylo nepřátelské vůči organizovanému stranictví. Strany čelily neexistenci zájmu o vstup do stran mezi občany, což je vidět na postupném poklesu počtu členů KDU-ČSL a KSČM a na stagnaci počtu čl...
Publikace
Autoři: Linek, Lukáš, Zsolt Enyedi
Článek zkoumá čtyři středo pravicové organizace v zemích střední a východní Evropy s cílem prozkoumat vliv ideologie na stranickou organizaci a poopravit tezi o organizační slabosti stran v regionu. Prezentovaná data ukazují, že společně s volebními úspěchy, zděděnými zdroji z mi...
Publikace
Autoři: Kennedy, Fiachra, Pat Lyons, Peter Fitzgerald
In this article we examine the opinion structure of Irish Labour party members and supporters. Our purpose is to test May's law of curvilinear disparity by dividing party members into two groups as outlined by Kitschelt. By focusing on ideological differences within political...
Publikace
Autoři: Müller-Rommel, Ferdinand, Zdenka Mansfeldová
This is a comprehensive study that compares the origins, structure, composition and activities of cabinets in Eastern Europe and draws lessons from this comparison. Each chapter begins with a survey of the evolution of cabinets since the fall of communism at the beginning of the...
Publikace
Autoři: Večerník, Jiří
Cílem článku je ukázat změny v redistribuci na úrovni domácností. V první části využíváme šetření u obyvatelstva k analýze vývoje přerozdělování po roce 1989 a k analýze jeho faktorů. Ve druhé části se věnujeme kontextu sociální struktury a na datech sociologických výzkumů ukazuj...
Publikace
Autoři: Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová
Publikace
Autoři: Barša, Pavel, Slačálek, Ondřej, Stöckelová, Tereza
Kapitola přináší rozšíření a nuancování pojmu depolitizace, vymezeného již v samotném názvu – Od roztržky ke sporu. První pojem je spjat s barthesovským zpochybňováním dosavadních samozřejmostí a daností, které následně vede k iniciování sporu; tento dru...
Publikace
Autoři: Kostelecký, Tomáš, Daniel Čermák
Publikace
Autoři: Mansfeldová, Zdenka
Akce
12. 11. 2015
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí PETER J. TUNKIS - Stipendista Fulbright-Haysova programu na SOÚ AV ČR, v.v.i. a doktorand na Department of Political Science, The Ohio State University s přednáškou
Publikace
Autoři: Kolářová, Marta
The book addresses a question what is the connection between anti-globalization and feminist critique of globalization. Firstly, globalization and its relation to social movements is defined. The aspects of contemporary anti-globalization movement are outlined (particularly the i...
Projekt
Cílem projektu je analýza rozdílů v postojích k aktuálním otázkám – ekonomická integrace, bezpečnost, migrace, prohlubování nebo naopak oslabování integračního procesu mezi členskými zeměmi Evropské Unie, ale také mezi občany jednotlivých členských států a jejich politickými elit...
Trvání projektu: 2016 - 2018
Aktualita
graf
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro výzkum veřejného mínění, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel./fax: +420 286 840 129, +420 210 310 591
Publikace
Autoři: Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol.
Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komple...
Publikace
Autoři: Pospíšilová, Jaroslava
Aktualita
Ilustrace: Pixabay.com
Date: 11-12 May 2020 Place: Academic Conference Centre, Husova 4a, Prague 1, Czech Republic Keynote speaker: Professor Herbert Kitschelt, George V. Allen Distinguished Professor of International Relations, Duke University, North Carolina, USA
Publikace
Autoři: Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka, Myant Martin, Bönker Frank
Studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) zkoumajícího efektivní tvorbu politik a vládnutí ve 41 zemích EU a OECD. Zkoumané období je listopad 2018 - listopad 2019. Koncept výzkumu tvoří tři pilíře: (1) Výkon vlády v oblasti...
Aktualita
Ilustrace: pixabay.com
Tomáš Kostelecký, sociální geograf z oddělení Lokálních a regionálních studií, mluvil v pořadu Souvislosti Václava Pešičky na Českém rozhlasu Plus o problémech současného českého školství a o postoji společnosti k jeho případné reformě.

Stránky