Lidé podle oddělení

Vedení ústavu

Ing. Petra Broskevičová

Zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Telefon: 210310565 / linka 565

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vedoucí vědecký pracovník Telefon: 210 310 221 / linka 220, 221

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Vedoucí oddělení a první zástupkyně ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecká pracovnice Telefon: 210 310 563 / linka 563

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Mgr. Naděžda Čadová

vedoucí pro projektovou činnost, odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 588 / linka 588

Ing. Jan Červenka

odborný pracovník - VŠ Telefon: 210 310 586 / linka 586

Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

postdoktorand/ vědecký pracovník Telefon: 210 310 592 / linka 592

Ing. Helena Hájková

asistentka výzkumu/odborná pracovnice VŠ - v současnosti na rodičovské dovolené Telefon: 210310588 / linka 588

Mgr. Radka Hanzlová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 583 / linka 583

Bc. Radka Jirmanová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 588 / linka 588

Bc. Eva Medzihorská

stážistka Telefon: / linka

Bc. Marie Milenovská

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 585 / linka 585

Mgr. Lucie Novotná

odborná pracovnice - VŠ - v současnosti na rodičovské dovolené Telefon: 210 310 583 / linka 583

Mgr. Matouš Pilnáček

odborný pracovník VaV Telefon: 210 310 592 / linka 592

Ing. Marie Plačková

odborná pracovnice VŠ/ správa tazatelské sítě - v současnosti na rodičovské dovolené Telefon: 210 310 584 / linka 584

Mgr. Iva Štohanzlová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 587 / linka 587

Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

vedoucí CVVM, doktorandka Telefon: 210 310 592 / linka 592

Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.

vědecký pracovník Telefon: 210 310 589 / linka 589

Mgr. Ivana Velčovská, DiS.

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 584 / linka 584

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Vědecký pracovník Telefon: +420 210 310 593 / linka 593

Mgr. Jana Vitíková

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 583 / linka

Český sociálněvědní datový archiv

Mgr. Tomáš Čížek

doktorand Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Magdaléna Gorčíková

doktorandka Telefon: 210 310 231 / linka 231

Mgr. Johana Chylíková , Ph.D.

Postdoktorandka Telefon: 210 310 231 / linka 231

Mgr. Jan Klusáček

odborný pracovník VŠ Telefon: 210 310 215 / linka 215

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník Telefon: 210 310 231 / linka 231

Michaela Kudrnáčová, MSSc.

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 215 / linka 215

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: +420 210 310 235 / linka 235

Mgr. Petra Šalamounová

odborný pracovník - VŠ Telefon: 210 310 215 / linka 215

PhDr. Martin Vávra , Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Roman Vido, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 231 / linka 231

Ekonomická sociologie

PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 223 / linka 223

Ing. Michaela Jirková

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 222 / linka 222

RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 223 / linka 223

PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 223 / linka 223

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.

vedoucí vědecký pracovník Telefon: 210 310 223 / linka 223

PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 232 / linka 232

Michael L. Smith, M.A., B.A., Ph.D.

vědecký pracovník Telefon: / linka

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Vedoucí oddělení a vědecký pracovník Telefon: 210 310 222 / linka 222

Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal

odborný pracovník VŠ Telefon: / linka

doc. Tomáš Želinský, Ph.D.

vědecký pracovník Telefon: 210 310 222 / linka 222

Gender & sociologie

doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 352 / linka 352

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

postdoktorandka Telefon: 603 382 246, 210 310 323 / linka 323

PhDr. Hana Hašková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 351 / linka 351

PhDr. Alena Křížková, Ph.D.

Vedoucí oddělení a vědecká pracovnice Telefon: 210 310 352 / linka 352

Mgr. Romana Marková Volejníčková

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 323 / linka 323

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210310351 / linka 351

Eva Nechvátalová

asistentka oddělení, správkyně databáze ASEP, tajemnice Atestační komise Telefon: +420 210 310 351 / linka 351

PhDr. Marie Pospíšilová Ph.D.

postdoktorandka Telefon: 210 310 240 / linka 240

Mgr. Kristýna Pospíšilová

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 351 / linka 351

Mgr. Zdeněk Sloboda

odborný pracovník VŠ Telefon: 210 310 323 / linka 323

Mgr. Markéta Švarcová

odborná pracovnice VaV (doktorandka) Telefon: 210 310 323 / linka 323

Mgr. Lucie Trlifajová

odborná pracovnice VŠ Telefon: / linka

Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210310351 / linka 351

PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

vědecká asistentka Telefon: 210310351 / linka 351

Hodnotové orientace ve společnosti

PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

postdoktorandka Telefon: +420 210 310 238 / linka 238

Kristýna Bašná, MSc, Ph.D.

Postdoktorand Telefon: 210310262 / linka 570

prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD.

vedoucí vědecká pracovnice Telefon: +420 210 310 238 / linka 238

Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.

vědecká asistentka Telefon: 210 310 238 / linka 238

PhDr. Eva Krulichová , Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 570 / linka 570

Mgr.et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.

Vedoucí oddělení a vědecká pracovnice Telefon: 210 310 571 / linka 571

Mgr. M.Phil. Alena Pokorná Bičáková, Ph.D.

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 232 / linka 232

PhDr. Jaroslava Pospíšilová

doktorandka Telefon: 210310570 / linka 570

Mgr. Renáta Topinková

odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 262 / linka 262

Lokální a regionální studia

Mgr. Josef Bernard, Ph.D.

vedoucí oddělení Telefon: 777 149 423 / linka 227

PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.

Postdoktorand Telefon: 210310227 / linka 227

Mgr. Hana Daňková

doktorandka Telefon: 210 310 235 / linka 235

Anja Decker, M.A.

odborná pracovnice VŠ Telefon: / linka

doc. Mgr. Slávka Ferenčuhová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 235 / linka 235

JUDr. Michal Illner

vědecký pracovník Telefon: 210 310 227 / linka 227

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210310227 / linka 227

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vedoucí vědecký pracovník Telefon: 210 310 221 / linka 220, 221

Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 235 / linka 235

Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 581 / linka 581

Mgr. Matěj Soukup

odborný pracovník VŠ Telefon: / linka

PhDr. Jana Stachová, Ph.D.

Vědecká pracovnice Telefon: 210 310 235 / linka 235

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

vědecký pracovník Telefon: 210 310 581 / linka 581

RNDr. Martin Šimon , Ph.D.

postdoktorand/odborný pracovník Telefon: 210 310 227 / linka 227

Mgr. Petr Vašát, Ph.D.

výzkumný pracovník Telefon: 210 310 227 / linka 227

RNDr. Jana Vobecká, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: (+420) 210 310 235 / linka 235

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Mgr. Kateřina Cidlinská

doktorandka Telefon: 210 310 322 / linka

Mgr. Nina Fárová

doktorandka Telefon: 210 310 322 / linka 322

Mgr. Martina Fucimanová

odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

David Kocman, PhD

postdoktorand Telefon: 210 310 232 / linka 232

Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

vedoucí oddělení a vědecká pracovnice Telefon: 210 310 322 / linka 322

Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.

postdoktorandka/odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

Mgr. Katarína Slezáková

odborná pracovnice VŠ Telefon: / linka

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

vědecká pracovnice, šéfredaktorka anglických čísel Sociologického časopisu/Czech Sociological Review Telefon: 210310232 / linka 232

Mgr. Naděžda Straková

odborná pracovnice VŠ Telefon: / linka 322

Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

Karolína Vašíčková, BBus. (Hons.), DiS.

Odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

Mgr. Ivana Velčovská, DiS.

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 584 / linka 584

Alena Vysloužilová

odborná pracovnice SŠ, VOŠ - asistentka Telefon: 210 310 322 / linka 322

Socioekonomie bydlení

PhDr. Veronika Aresta

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 214 / linka 214

Petr Gibas, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 214 / linka 214

Mgr. Tereza Hodúlová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 214 / linka 210 310 214

Mgr. Ladislav Kážmér

odborný pracovník VŠ Telefon: 606 767 517, 210 310 214 / linka 214

Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

vedoucí oddělení a vědecký pracovník Telefon: 210 310 225 / linka 225

Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D.

doktorandka Telefon: 210 310 214 / linka 214

Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.

postdoktorandka Telefon: 210 310 214 / linka 214

Mgr. Tomáš Samec, Ph.D.

postdoktorand / postdoc researcher Telefon: 210 310 214 / linka 214

Ing. Petr Sunega

vědecký pracovník Telefon: 210 310 225 / linka 225

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 214 / linka 214

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 214 / linka 214

Sociologie politiky

doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

odborný pracovník - VŠ Telefon: 222 220 349 / linka 000

Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D.

odborný pracovník - VŠ Telefon: 221 183 349 / linka

Mgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 204 / linka 204

Mgr. Michaela Kudrnáčová

doktorandka/odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 204 / linka 204

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

vedoucí vědecký pracovník Telefon: +420 210 310 204 / linka 204

Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.

Vědecký pracovník Telefon: 210 310 204 / linka 204

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Vedoucí oddělení a první zástupkyně ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecká pracovnice Telefon: 210 310 563 / linka 563

Simona Patková

asistentka Telefon: 210 310 237 / linka 237

Mgr. Ivan Petrúšek

doktorand Telefon: 210 310 237 / linka 237

Mgr. Daniela Prokschová

doktorandka Telefon: 210 310 237 / linka 237

Ekonomické oddělení

Dana Bendová

vedoucí oddělení Telefon: 210 310 566 / linka 566

Ing. Petra Broskevičová

Zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Telefon: 210310565 / linka 565

Andrea Kolbová

finanční účetní Telefon: 210310562 / linka 562

Ing. František Kučera

THP pracovník - správce budovy Telefon: / linka

Ing. Jitka Kuželová

projektová specialistka Telefon: 210 310 264 / linka 264

Táňa Nováčková

THP pracovnice - účetní Telefon: 210 310 229 / linka 229

Mgr. Petra Pekárková

personalistka Telefon: 210 310 219 / linka 219

Marcela Podlesná

provozně ekonomický pracovník Telefon: 210 310 216 / linka 216

Miroslav Siva

odborný pracovník Telefon: 210 310 258 / linka 258, 228

Ing. Petra Skalská

projektová specialistka Telefon: 210 310 254 / linka 254

Miloš Sumec

provozní pracovník - údržbář Telefon: / linka

Karolína Volšická,DiS.

THP pracovnice - účetní Telefon: 210 310 556 / linka 556

Knihovna

RNDr. Lumír Gatnar

Odborný pracovník Telefon: 210310567 / linka 567, 569

Mgr. Nela Hesová

odborná pracovnice VŠ/vedoucí sociologické knihovny Telefon: 210 310 568 / linka 568, 569

Ing. Eva Mikolášová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 568 / linka 568, 569

Mgr. Radka Taucová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 567 / linka 567

Tiskové a ediční oddělení

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

šéfredaktor Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, vědecký pracovník Telefon: 210 310 236 / linka 236

Martina Hartmanová

asistentka oddělení Telefon: 210 310 217 / linka 217

PhDr. Filip Lachmann

vedoucí oddělení a šéfredaktor webových stránek Telefon: 210 310 596 / linka 596

Mgr. Kristýna Přibylová

Výkonná redaktorka českého vydání Sociologického časopisu Telefon: 210 310 218 / linka 218

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

vědecký pracovník Telefon: 210 310 236 / linka 236

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

vědecká pracovnice, šéfredaktorka anglických čísel Sociologického časopisu/Czech Sociological Review Telefon: 210310232 / linka 232

Mgr. Michaela Trtíková Vojtková

odborný pracovník - VŠ Telefon: 210 310 596 / linka 596

RNDr. Darina Vystrčilová

výkonná redaktorka časopisu CEJSH Telefon: 210 310 230 / linka 230