Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
postdoktorandka/odborná pracovnice - VŠ
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Životopis

Medailonek: 

Blanka Nyklová, Ph.D. se výzkumně zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní výzkum s důrazem na genderové a feministické teorie. Po doktorském studiu, v němž zmapovala českou feministickou scénu a její geopolitické postavení, se v roce 2014 stala členkou výzkumného týmu oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Podílí se mimo jiné na kvalitativním výzkumu v rámci projektu TRIGGER realizovaném na VŠCHT Praha.