Oddělení:
Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210310351
Interní linka: 
351

Životopis

Vzdělání: 
 • 1985, PhDr., sociologie, Filosofická fakulta UK Praha
 • 2012, Ph.D., sociologie, Filosofická fakulta UK Praha
Zaměření: 

Sociologie genderu, sociologie rodiny a soukromého života, sociální a rodinné politiky, genderové rozdíly a nerovnosti trhu práce, feministická a kvalitativní metodologie, teorie genderové rovnosti a spravedlnosti, teorie maskulinit.

Pedagogická činnost: 
   • 1992-1995 zimní i letní semestr: obecná sociologie a sociologie sportu, FTVS UK Praha
   • 1996-1998 FF MU Brno, Universita Plzeň, OSF - přednášky v rámci kursu \"Sociální problémy z aspektu genderu\"
   • 1997-1998 přednáška v rámci kursu „Gedner v sociálních vědách”
   • 2005-2008: Semestrální kurz „Sociologie genderu a rodiny”. FSV UK Praha.
   • 2009 - doposud. „Sociologie genderu”. (společně s A. Křížkovou). FSV UK
   • 2009 - doposud: „Gender, rodina a socializace”. FSV UK.
   • 2009 - 2011:  „Biografický přístup v sociologii. ” FHS UK
     Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
       • 21.10. -3.11. 2009. University of Tartu a Tallinn University - Institute of International and Social Studies. Estonsko.
       • 2006: Department of Sociology, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva
       • 2006: Swedish School of Economics v Helsinkách, Finsko
       • 1998, září-listopad: London School of Economics and Political Science, Londýn, Velká Británie
       • 1991, červen: University of Helsinki, Finsko

          

          

         Medailonek: 
          • Členka redakční rady interní edice SOÚ AV ČR, v.v.i. (od 2009)
          • Členka Rady instituce SOÚ AV ČR, v.v.i. (od 2008)
          • Členka Masarykovy české sociologické společnosti (od r. 2008)
          • Členka redakční rady ústavní publikace (2007-2010)
          • Členka výběrové komise MPSV ČR pro NGS v opatření 2.2. OP RLZ (r. 2006)
          • Členka poradní skupiny MPSV ČR pro „Slučitelnost profesních a rodinných rolí“ k realizaci Národní koncepce rodinné politiky (r. 2006)
          • Členka redakční rady Sociologického časopisu/Czech Sociological Review (od ledna 2006)
          • Členka Redakční rady časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (od r. 2005), zástupkyně šéfredaktory (od r. 2008)
          • Členka knihovní rady SOÚ AV ČR (2005-2009)
          • Členka redakční rady Sociowebu (2003 -2008)
          • Členka bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum (2002-2004)
          • Členka Gender Studies, Praha (1992-1998)
          • Členka redakčního kroužku měsíčníku Sociologické aktuality (1990-1995)

            

           Všechny publikace

           recenzované články

           jiné publikace

           impaktované články

           popularizační články

           odborné knihy / monografie

           kapitoly v knize / monografii