Pracovní zařazení: 
vědecká asistentka
Telefon: 
210 310 235
Interní linka: 
235

Životopis

Vzdělání: 
  • 2006 Ph.D. sociologie, FSV UK
Zaměření: 
  • environmentální sociologie
  • vztah člověka a krajiny/přírody
  • občanská společnost
  • neziskový sektor
  • dobrovolnictví
  • sociální kapitál
Pedagogická činnost: 
  • kurs Občanská společnost v sociologické perspektivě, Fakulta sociálních věd UK
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • 10/2001 - studijní pobyt na Universiteit van Amsterdam
  • 8/2004 - Oslo Summer School in Comparative Social Sciences

Všechny publikace