Pracovní zařazení: 
odborná pracovnice VŠ, vedoucí sběru dat
Telefon: 
210 310 583
Interní linka: 
583

Životopis

Vzdělání: 

2016 -              
Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Historická sociologie
Doktorský studijní program

2013 - 2015     
Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Historická sociologie
Magisterský studijní program