Mgr. Johana Chylíková , Ph.D.

chylikova johana
Pracovní zařazení: 
Postdoktorandka
Telefon: 
210 310 231
Interní linka: 
231

Životopis

Vzdělání: 

Doktorské studium sociologie ISS FSV UK,
Téma dizertační práce: Chyby měření v datech ze sociálně-vědních šetření
Mgr. sociologie ISS FSV UK, studijní zaměření: metodologie
Bc. sociologicko-ekonomická studia FF UK

Zaměření: 

Metodologie sociálněvědního výzkumu
Chyby měření v datech ze sociálněvědních šetření
Validita a reliabilita dat z výběrových šetření

Pedagogická činnost: 
ISS FSV UK

od 2020: Úvod do statistiky, ISS FSV UK

od 2012: hostování ve výuce kurzu Management dat, ISS FSV UK

od 2012: hostování ve výuce kurzu Analytické metody výzkumu, ISS FSV UK

2011, 2012: vedení seminářů v kurzech Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách a Kvantitativní metodologie, ISS FSV UK

 
  

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

10/2016: Course "Designing questionnaires for cross-cultural surveys", SERISS Training, Ljubljana, Slovenia
2/2014: Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), Department of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
8/2012: Course „Measurement models, Error and Equivalence“,  GESIS Summer School of Methodology, Cologne, Germany

Všechny publikace

impaktované články

recenzované články

jiné publikace

kapitoly v konferenčním sborníku

nerecenzované články

recenze publikací

popularizační články

kapitoly v knize / monografii