Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 231
Interní linka: 
231

Životopis

Vzdělání: 

Doktorské studium sociologie ISS FSV UK,
Téma dizertační práce: Chyby měření v datech ze sociálně-vědních šetření
Mgr. sociologie ISS FSV UK, studijní zaměření: metodologie
Bc. sociologicko-ekonomická studia FF UK

Zaměření: 

Metodologie a epistemologie sociálněvědního výzkumu
Chyby měření v datech ze sociálněvědních šetření
 

Pedagogická činnost: 
Katedra filosofie, Pedagogická fakulta, Technická univerzita Liberec

od ZS/LS 2020/21: Výuka předmětů Politika, náboženství a společnost v globálním světě (mgr), Vybrané otázky společenských věd (mgr), Sociologie pro speciální pedagogy (bc), Soudobé myšlení (mgr).

ISS FSV UK

LS 2020: Úvod do statistiky, ISS FSV UK

od 2012: hostování ve výuce kurzu Management dat, ISS FSV UK

od 2012: hostování ve výuce kurzu Analytické metody výzkumu, ISS FSV UK

2011, 2012: vedení seminářů v kurzech Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách a Kvantitativní metodologie, ISS FSV UK

 
  

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

10/2016: Course "Designing questionnaires for cross-cultural surveys", SERISS Training, Ljubljana, Slovenia
2/2014: Research and Expertise Centre for Survey Methodology (RECSM), Department of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
8/2012: Course „Measurement models, Error and Equivalence“,  GESIS Summer School of Methodology, Cologne, Germany

Všechny publikace