Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení a vedoucí vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 571
Interní linka: 
571

Životopis

Vzdělání: 
  • 2003 - doktor sociologie, Fakulta sociálních věd UK
  • 2000 - magistr práv, Právnická fakulta UK
  • 1996 - magistr sociologie, Fakulta sociálních věd UK
Zaměření: 
  • skupiny, identity, diskriminace, hodnoty a politické postoje
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • květen 2002 - stáž v Centre for Empirically Informed Social Theory (CEIST), University of Portsmouth, United Kingdom
  • 1995 - letní škola na univerzitě v Essexu, Essex, Spojené království, téma: Panelová studie britských domácností - metodologie (British Household Panel Study)
  • 1994 - letní škola organizovaná Institut für Wissenschaften vom Menschen a New School for Social Research, Cortona, Itálie, téma: Spravedlnost a moc (Justice and Power)
  • 1993 - letní škola organizovaná Varšavskou univerzitou a Univerzitou v Michiganu, Varšava, Polsko, téma: Sociální spravedlnost (Social Justice)
Medailonek: 
  • od 2002 - národní koordinátorka projektu European Social Survey

Všechny publikace

impaktované články

kapitoly v knize / monografii

popularizační články