Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení a vedoucí vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 571
Interní linka: 
571

Životopis

Vzdělání: 
 • 2003 - doktor sociologie, Fakulta sociálních věd UK
 • 2000 - magistr práv, Právnická fakulta UK
 • 1996 - magistr sociologie, Fakulta sociálních věd UK
Zaměření: 
 • politické postoje a hodnoty, politické chování, národní identita
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • květen 2002 - stáž v Centre for Empirically Informed Social Theory (CEIST), University of Portsmouth, United Kingdom
 • 1995 - letní škola na univerzitě v Essexu, Essex, Spojené království, téma: Panelová studie britských domácností - metodologie (British Household Panel Study)
 • 1994 - letní škola organizovaná Institut für Wissenschaften vom Menschen a New School for Social Research, Cortona, Itálie, téma: Spravedlnost a moc (Justice and Power)
 • 1993 - letní škola organizovaná Varšavskou univerzitou a Univerzitou v Michiganu, Varšava, Polsko, téma: Sociální spravedlnost (Social Justice)
Medailonek: 
 • od 2001 - členka redakční rady českého vydání Sociologického časopisu / Czech Sociological Review
 • od 2007 - členka rady Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 • od 2007 - členka Oborové rady doktorského studijního programu sociologie, FSV UK
 • 2015-2019 - členka hodnotícího panelu P404 - Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia, GA ČR

Všechny publikace

impaktované články

kapitoly v knize / monografii

popularizační články