Pracovní zařazení: 
doktorand

Životopis

Vzdělání: 

2020 – dosud: doktorský program oboru Sociologie na Fakultě sociálních věd UK.

2020: Mgr. v oboru Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií UK.

2018: Bc. v oboru Religionistika na Filozofické fakultě UK.

Zaměření: 

Od magisterského studia se věnuji vícedruhové etnografii. Zkoumám sociální procesy, kterých se účastní lidé, zvířata, mikroorganismy, rostliny anebo krajinné prvky, a sleduji komplexní „více než lidské“ ekologie a ekonomie, které utvářejí. Můj dizertační výzkum se věnuje sběračství plodin, především hub, v Česku, a to se zaměřením na netržní způsoby směny, praktiky související s potravinovým samozásobitelstvím a s nimi spojenou environmentální etiku. Poznatky z těchto oblastí popularizuji v rámci spolupráce s vizuálními umělci a prostřednictvím populárně-naučných textů.