Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
postdoktorand/ vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 592
Interní linka: 
592

Životopis

Vzdělání: 
 • 2004-2011: FIlozofická fakulta Univerzity Palackého, obor filozofie, titul Ph.D.
 • 1998-2004: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, obory sociologie a filozofie, titul Mgr.
Zaměření: 
 • sociální teorie
 • sociologie energetiky
 • sociologie veřejného mínění
Pedagogická činnost: 
 • Od roku 2013 výuka na Katedře sociologie FF UK v Praze.
 • Od roku 2013 výuka na vysoké škole Unicorn College v Praze.
 • 2004-2007: vedení specializovaných seminářů na Katedře filozofie FF UP v Olomouci.
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2005-2006: dvanáctiměsíční výzkumný pobyt na Institutu pro filozofii na univerzitě ve Würzburgu v Německu (stipendium BAYHOST).
Medailonek: 
 • Od roku 2019 člen Steering Committee v platformě SHARE – Social Sciences and Humanities in Ionizing Radiation Research
 • Od roku 2016 šéfredaktor časopisu Naše společnost (http://cvvm.soc.cas.cz/casopis/o-casopisu).
 • Od roku 2016 vedoucí tématu Sociální aspekty jaderné energetiky ve výzkumném programu Systémy pro jadernou energetiku ve strategii AV21.
 • Od roku 2015 člen Komise pro energetiku AV ČR.
 • Od roku 2015 člen Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti zřízené pod Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (účast na jednání skupiny pravidelně od roku 2012).
 • Od roku 2015 do roku 2016 člen Advisory Board v projektu E-TRACK (Energy-Transparency Centre of Knowledge) při Joint Research Centre pod Evropskou komisí.
 • Redaktor českého překladu knihy Hanse-Georga Gadamera Pravda a metoda I a II, který vyšel ve dvou svazcích v letech 2010 a 2011 v nakladatelstvím Triáda v Praze.

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

recenzované články

odborné knihy / monografie

impaktované články

jiné publikace

nerecenzované články

kapitoly v konferenčním sborníku

recenze publikací