Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 223
Interní linka: 
223

Životopis

Vzdělání: 

2006-12 Ph.D. IES FSV UK
2006 rigorózní zkouška
2003-06 Mgr. ekonomie IES FSV UK
1999-03 Bc. ekonomie IES FSV UK

Zaměření: 

Chudoba a příjmová nerovnost, blahobyt a spokojenost s prací, ekonomie chování domácností, genderové nerovnosti na trhu práce.

Pedagogická činnost: 

2018- (2006-2012) vyučující na IES FSV UK

2010-2011 vyučující na BIVŠ

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2-6/2010 studijní pobyt na The University of Melbourne, Austrálie

11/2009 měsíční studijní pobyt na University of Warsaw, Polsko

Medailonek: 

Martina Mysíková pracuje v oddělení Ekonomické sociologie v Sociologickém ústavu AV ČR od roku 2008. Absolvovala Institut ekonomických studií FSV UK v Praze, kde v roce 2012 obhajobou disertační práce „Tři komparativní eseje na téma genderové příjmové nerovnosti v České republice" úspěšně završila také své postgraduální studium. V období 2004–2008 se v Oddělení sociálních šetření Českého statistického úřadu věnovala metodologii a koordinaci mezinárodního statistického šetření v domácnostech EU-SILC.


Konferenční příspěvky

 • Želinský, T., Mysíková, M. (2021): „Sensitivity of the Income Poverty Headcount Ratio to Equivalence Scale Parameters“. 36th IARIW General Conference (Oslo, Norsko), 23.-27. 8. 2021, online.
 • Mysíková, M., Želinský, T. Fialová, K. (2021): „Subjective Income Poverty and Equivalence Scales Eastern vs Western European countries.“ 7th European User Conference for EU-Microdata GESIS (Mannheim, Německo), 25.-26. 3. 2021, online.
 • Mysíková, M. (2020): „Jak může pandemie koronaviru ovlivnit chudobu v Česku? Simulace dopadů na míru příjmové chudoby.“ Dopady pandemie na společnost – co říkají data. Zastoupení Evropské komise v České republice, 16. 10. 2020, online konference.
 • Mysíková, M., Želinský, T., Garner, T.I., Fialová, K. (2019): „Subjective Income Poverty and Equivalence Scales in Eastern vs Western European countries.“ Special IARIW-HSE Conference on "Experiences and Challenges in Measuring Income and Wealth in Eastern Europe and CIS Countries," IARIW, (Moskva, Rusko), 17-18. 9. 2019.
 • Mysíková, M., Želinský, T. (2019):  „Alternative Approaches to the Identification of the Subjectively Poor.“ 6th European User Conference. GESIS (Mannheim, Německo), 7.-8.3.2019.
 • Mysíková, M., Želinský, T., Večerník, J. (2018):  „On the Subjective Perception of Poverty in the Czech and Slovak Republics a Quarter Century after the Split.“ 35th IARIW General Conference. IARIW (Kodaň, Dánsko), 20.-25.8.2018.
 • Brázdilová, M., Mysíková, M. (2017): „Estimate of economies of scale based on indirect utility function of households". 5th European User Conference. GESIS (Mannheim, Německo), 2-3.3. 2017.
 • Mysíková, M. (2017): „“Is it the size of the pie or the share that matters?” European empirics on the financial satisfaction of partners". 5th European User Conference. GESIS (Mannheim, Německo), 2-3.3. 2017.
 • Mysíková, M., Večerník, J. (2017): „Chudoba v ČR: kritika ukazatelů a evropský kontext". ČSS konference. ČSS, FF UK (Praha, ČR), 1.-3.2.2017.
 • Mysíková, M. (2016): „Personal Earnings Inequality and Polarization: The Czech Republic in a Comparison with Austria and Poland". IARIW (Dresden, Germany), 21.-27.8.2016.
 • Mysíková, M. (2016): „“Is it the size of the pie or the share that matters?” European empirics on the financial satisfaction of partners". SABE/IAREP (Wageningen, Netherlands), 8.-10.7. 2016.
 • Mysíková, M., Večerník, J. (2016): „Statistika chudoby v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele“. SŠDS, ŠÚSR, TUKE (Košice, Slovakia), 23.-25.6. 2016.
 • Mysíková, M. (2015): “Within-couple financial satisfaction in the Czech Republic: A test of income pooling hypothesis”.  Psychology and Economics together for a better life. IAREP – SABE (Sibiu, Romania), 3.-6.9. 2015.
 • Mysíková, M., Večerník, J., Želinský, T. (2015): “In-work poverty in the Czech Republic and Slovakia: The role of work intensity”. 4th European User Conference. GESIS (Mannheim, Germany), 5.-6.3. 2015.
 • Mysíková, M., Večerník, J. (2014): “Returns to education in transition and advanced European countries: The role of an expansion of higher education”. Trends and Challenges on Human Resource International Workshop. ISAG – European Business School (Porto, Portugal), 23.-24.10. 2014.
 • Mysíková, M., Večerník, J. (2014): “(Un)happy transition? Subjective well-being in European countries in 1991-2012”. 2014: Twenty-five years after. What has happened to the societies in Central and Southeast Europe since the fall of the Iron Curtain. University of Graz (Graz, Austria), 18.-20.9. 2014.
 • Mysíková, M. (2014): “Educational mismatch in the Czech Labour Market”. XXIII Meeting of the Economics of Education Association. AEDE (Valencia, Spain), 2.-4.7. 2014.
 • Mysíková, M., Večerník, J. (2013): “A Happy Transition? Subjective Well-Being in European Countries across the West/East Divide in 1991-2012”. 6th Geoffrey J.D. Hewings Regional Economics Workshop, Regional Strategies for Promoting Welfare, Wealth and Work in Europe. WIFO (Vienna, Austria), 16.-17.9. 2013.
 • Mysíková, M., Večerník, J. (2013): “A Happy Transition? Subjective Well-Being in European Countries across the West/East Divide in 1991-2012”. PUBLIC HAPPINESS – HEIRs conference 2013. St. Thomas Aquinas University (Rome, Italy), 4.-5.6. 2013.
 • Flek, V., Mysíková, M. (2013): “The Use of EU-SILC for Labor Flows Analysis: Methodology and Some First Results”. 3rd European User Conference for EU-LFS and EU-SILC. GESIS (Mannheim, Germany), 21.-22.3. 2013.
 • Mysíková, M. (2012): “Subjective Well-Being and Job Satisfaction across Europe: Differences between and within Regions”. Cross-National Evidence from European Social Survey: Exploring Public Attitudes, Informing Public Policy in Europe. European University Cyprus (Nicosia, Cyprus), 23.-25.11.2012.
 • Mysíková, M. (2011): “Income Inequality within Couples: Female Employment and Gender Wage Gap”. 2nd European User Conference for EU-LFS and EU-SILC. GESIS (Mannheim, Germany), 31.3.-1.4. 2011.
 • Mysíková, M. (2010): “Harmonisation of EU-SILC: Obstacles for Users”. Workshop on Harmonisation of Social Survey Data for Cross-National Comparison. SOÚ AV ČR (Prague, CR), 19.10.2010.
 • Mysíková, M. (2009): “Income Inequalities within Couples in the Czech Republic and Selected European Countries”. The European User Conference for EU-LFS and EU-SILC. German Microdata Lab, GESIS a Eurostat (Mannheim, Germany), 5.-6.3.2009.
 • Mysíková, M., Tourek, Š., Zelený, M. (2007): “Attrition in EU-SILC in the Czech Republic”. The European Survey Research Association 2007 Conference. ESRA, VŠE, ČSÚ (Prague, CR), 25.-29.6.2007.
 • Mysíková, M., Zelený, M. (2006): “EU-SILC: Survey Process in the Czech Republic”. Comparative EU-Statistics on Income and Living Conditions: Issues and Challenges. Eurostat a Statistics Finland (Helsinki, Finland), 6.-8.11.2006.

Všechny publikace

impaktované články