Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 214
Interní linka: 
214

Životopis

Medailonek: 

Petr Gibas, MSc., Ph.D., vystudoval geografii města na University College London v Londýně, doktorát z antropologie získal na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jeho odborný zájem pokrývá otázky spojené s domovem a jeho vztahem k bydlení, studium materiální kultury domova a (post)fenomenologickou a krajinnou geografii. Ve všech těchto oblastech se věnuje zkoumání vztahů mezi politikami a plánováním, zkušeností a emocionalitou, a lidského a mimo-lidského. Je spoluatorem knih v angličtině - Non-humans in Social Science: Animals, Spaces, Things (2011), Non-humans in Social Sciences: Ontologies, Theories and Case Studies (2014), Nonhumans and after in social science (2016) – i v češtině - Pražské zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? (2013), Kutilství: Drobná mozaika svépomocné tvorby (2019), Kutilství: Od „udělej si sám“ po DIY (2020) –, a řady dalších (nejen) odborných textů.

Všechny publikace

impaktované články