Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecká pracovnice
Telefon: 
210310232
Interní linka: 
232

Životopis

Vzdělání: 

2016: docentura v oboru sociologie, Fakulta sociálních věd UK

2008: Ph.D. v oboru sociologie, Fakulta sociálních věd UK

Zaměření: 

Věnuji se sociologii vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zaměřuji na soudobé proměny v praxi výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi vědou a společností, sociologii medicíny a otázky politické ekologie. Ve svém výzkumu vycházím z teorie sítí-aktérů a navazujících materiálně-sémiotických přístupů a využívám kvalitativní, etnografické metody. V současnosti se věnuji zkoumání mikrobiopolitického občanství, které sleduje sociomateriální vztahy lidí a mikroorganismů v soudobých společnostech a mapuje související formy vládnutí, biosociality a mezidruhové koexistence.

Od roku 2020 jsem členkou World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) při UNESCO. Od ledna 2021 pracuji v rámci expertní skupiny GSF/OECD Mobilising Science in Crises.

Pedagogická činnost: 
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • V-X/2018 Copenhagen Business School, Dánsko
  • VI-VIII/2009 Institute for Advance studies in Humanities, University of Edinburgh, Velká Británie
  • XI/2004–VI/2005 Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Graz, Rakousko
  • VIII–X/2004 Centre de sociologie de l’innovation, Ecole des Mines de Paris, Francie

Všechny publikace

impaktované články

kapitoly v knize / monografii

popularizační články

Projekty