doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice, šéfredaktorka anglických čísel Sociologického časopisu/Czech Sociological Review
Telefon: 
210310232
Interní linka: 
232

Životopis

Vzdělání: 

2016: docentura v oboru sociologie, Fakulta sociálních věd UK

2008: Ph.D. v oboru sociologie, Fakulta sociálních věd UK

Zaměření: 

Věnuji se sociologii vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zaměřuji na soudobé proměny v praxi výzkumu a vzdělávání, pohyb znalostí mezi vědou a společností, alternativní medicíny a jejich vztah ke konvenční západní medicíně a otázky politické ekologie. Ve svém výzkumu vycházím z teorie sítí-aktérů a navazujících materiálně-sémiotických přístupů a využívám kvalitativní, etnografické metody.

Pedagogická činnost: 
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
  • V-X/2018 Copenhagen Business School, Dánsko
  • VI-VIII/2009 Institute for Advance studies in Humanities, University of Edinburgh, Velká Británie
  • XI/2004–VI/2005 Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Graz, Rakousko
  • VIII–X/2004 Centre de sociologie de l’innovation, Ecole des Mines de Paris, Francie

Všechny publikace

impaktované články

recenzované články

kapitoly v knize / monografii

nerecenzované články

odborné knihy / monografie

jiné publikace

popularizační články

recenze publikací

kapitoly v konferenčním sborníku