Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

Oddělení:
Pracovní zařazení: 
vědecká pracovnice
Telefon: 
210310351
Interní linka: 
351

Životopis

Vzdělání: 
 • 2011 - Ph.D., sociologie, FF UK v Praze
 • 2005 - magistra, sociologie, FF UK v Praze
Zaměření: 

V oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR působí od září 2004. Ve své odborné práci se zaměřuje na sociální a feministickou teorii a výzkum globálních interakcí, konkrétně se věnuje výzkumu migrace, sociálních a genderových nerovností a transnacionálních praktik péče ve vztahu ke globální spravedlnosti a sociálním bojům. Je šéfredaktorkou časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (www.genderonline.cz).

V roce 2015 byla oceněna Prémií Otto Wichterleho pro nadané mladé vědce a vědkyně, Akademie věd ČR.

 

Pedagogická činnost: 
 • Výuka na Katedře genderových studií, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kurz „Feministické teorie péče“
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 9 - 11/2016 Výzkumná stáž, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia, Porto Alegre, Brazílie

 • 8/2013 Stipendium Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“ na podporu pobytu na PUCRS, Porto Alegre, Brazílie

 • 6/2013 Výzkumná stáž v Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko

 • 6/2010 výzkumná stáž v Sociologickom ústave SAV, Bratislava, Slovensko

 • 9/2008 - 6/2009 Fulbright Visiting Research Student, University of California, Berkeley, USA, pod vedením profesorky Barrie Thorne

 • 4/2007 výzkumná stáž v Gender Studies Centre, Vilnius University, Litva

 • 6/2006 studium na École des hautes études en sciences sociales v Paříži pod vedením Françoise Gaspard

 • 10/2003 - 4/2004 studium filmové teorie a kulturních studií na Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse ve Francii

Medailonek: 
 • Členka redakční rady Sociologického časopisu, SOÚ AV ČR, v.v.i., Praha
 • Členka ediční rady Sociologického nakladatelství, Praha

 

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

impaktované články

recenzované články

recenze publikací

kapitoly v konferenčním sborníku

jiné publikace

odborné knihy / monografie

nerecenzované články

popularizační články

working papery