Vítání knih

30. 3. 2015
Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti

Sociologické nakladatelství SLON v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., vydaly v ediční řadě Studie knihu, jejíž autorky si kladou za cíl zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince, jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou v soudobé české společnosti. Vycházejí...

22. 1. 2015
Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum

Pozvání na uvedení knihy, na níž se podílel tým ze Sociologického ústavu: Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum (Sociologické nakladatelství, 2014).

18. 12. 2014
Křest knihy Marty Vohlídalové

Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR vás zve na křest knihy Marty Vohlídalové.

2. 10. 2014
Kostelecký, Kunštát - pozvání na vítání

Vítání nových knih proběhne jako obvykle v Akademickém konferenčním centru.

Stránky