26. - 27. 5. 2022
Ilustrace: Pixabay.com

During the Covid-19 pandemic, democracy worldwide continued to deteriorate. As established and new democracies faced unprecedented challenges to public health and the economy, their democratic quality declined. While established democracies could largely prevent pandemic erosi...

21. 5. 2022
Open House Praha 2022

Sociologický ústav AV ČR se společně s Filosofickým ústavem AV ČR a Ústavem dějin umění AV ČR již druhým rokem zapojí do populárního festivalu architektury Open House Praha, a to zpřístupněním části areálu Jilská/Husova.

6. 12. 2021
Ilustrace: Pixabay.com

V pondělí 6. 12. proběhne workshop zaměřený na problematiku trávení a prožívání volného času dětí. Pozornost bude věnována i tématům volnočasové kompetence a volného času a rozvoje dětí za pandemie. Pro účast je na workshopu se prosím registrujte...

26. 10. 2021

Debata o významu a funkci stromů jako neodmyslitelné součásti lesů stále více přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti. Tato vysoce aktuální tematika má i širší historické, společenské a další souvislosti volající po mezioborovém propojení přírodovědných a humanitních o...

25. - 26. 10. 2021
Pro les nevidíme stromy?

Workshop pořádaný Masarykovým ústavem AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR nabídne nejen přednášky odborníků na rozličná enviromentální témata, ale též zajímavou exkurzi v CHKO Křivoklátsko.

29. 7. 2021

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a iniciativa Zachraň jídlo Vás zvou na WORKSHOP zaměřený na předcházení plýtvání potravinami na téma CUKETA.

29. 6. 2021

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a nezisková organizace Bezobalu z. ú. Vás zvou na ZERO WASTE NAKUPOVÁNÍ & DIY WORKSHOP.

27. - 29. 1. 2021
Ilustrace: Pixabay.com
What is the nature of citizen-politician linkages in the 21st century? This question is highly relevant today due to the crisis of representative democracy, decreasing trust in political elites, and democratic institutions. At the same time, established parties are faced with the...
19. 11. 2020
Ilustrace: Pixabay.com

What is the nature of citizen-politician linkages in the 21st century? This question is highly relevant today due to the crisis of representative democracy, decreasing trust in political elites and democratic institutions. At the same time, established parties are faced with t...

18. 11. 2020

Sociologický ústav AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR a Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR Vás zvou na online workshop.

Stránky