Trvání projektu: 
2017 - 2019

Reg. č. projektu: 17-04465S

Výzkumný projekt se zaměřil na vysvětlení příčin, zkušeností a mechanismů posilujících nízkou úroveň plodnosti v České republice. Konkrétně zkoumal bezdětnost a jednodětnost, které přispívají k nízké úrovni plodnosti pod hranicí prosté reprodukce. Výzkum kombinoval sekundární analýzu statistických dat obsahujících informace o historii událostí se sběrem a analýzou biografických rozhovorů. Kvantitativní analýza odhalila faktory, které přispívají k nízkým reprodukčním plánům. Kvalitativní analýza, včetně longitudinální případové studie, postavené na opakovaných rozhovorech s komunikačními partnery a partnerkami z předchozí studie, přiblížila významy, které přikládají bezdětní a rodiče jedináčků svým reprodukčním trajektoriím. Výzkum přispěl k rozvoji metodologicky smíšeného výzkumu životních drah v oblasti reprodukčního chování. Výsledky výzkumu byly prezentovány na zahraničních i domácích konferencích, dále byly publikovány v časopisech Advances in Life Course Research, Journal of Family Studies, Journal of Youth Studies, The History of the Family, Sociological Research Online, Journal of International Women's Studies, Anthropological Researches and Studies, Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Demografie, Gender a výzkum/ Gender and Research a Fórum sociální politiky. Publikována byla také knižní kapitola u Cambridge University Press a další dvě kapitoly budou publikovány v roce 2021 u Springer a Manchester University Press.

Témata: 
gender
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 16, zobrazeno 1 - 10)

Hašková, Hana; Dudová, Radka

The article compares the development of policies pertaining to care for preschool children in
the course of the second half of the 20th century in France and in the Czech Republic. It aims at
identifying the key factors that led to the differentiation of the policies and institutions in the two
countries, especially with respect to support for extra-familial care and formal care institutions

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana
Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Hašková, Hana, Zdeněk Sloboda
Téma:
gender, rodičovství, sexualita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková, Hana, Radka Dudová, Kristýna Pospíšilová

Článek shrnuje poznání o fenoménu jednodětnosti a rozvíjí poznání o jednodětnosti v ČR. Na základě Sčítání lidu z roku 2011 a reprezentativního výzkumu životních drah analyzuje faktory související s jednodětností a plánem mít jedináčka. Výsledky ukazují, že jsou matky jedináčků méně často než stejně staré matky více dětí vdané, žijí častěji ve větších městech, mají vyšší vzdělání a pracují častěji v některých typech profesí.

Téma:
rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková Hana, Pospíšilová Kristýna

Objectives. Achieved fertility is lower than intended fertility in Europe. The factors contributing to this mismatch are thus an important research topic. The objective of this study is to identify the factors that contribute to the unfulfilment of short-term fertility intentions and to changes in the intended number of children to improve our understanding of the mismatch between achieved and intended fertility in Czechia.

Téma:
rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková Hana

Text se věnuje formujícímu se trhu s nájemní domácí prací v postsocialistickém prostoru v kontextu genderových nerovností. Diskutován je vliv rodinné a populační politiky a kultury péče o děti na formování trhu s nájemní domácí prací.

The text deals with hired domestic work in the context of gender inequalities in the post-socialist space. The influence of childcare and population policies and childcare culture on the formation of the market with hired domestic work is discussed.

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Hašková, Hana, Radka Dudová

The paper discusses how selective pronatalism has been incorporated into childcare and reproductive health policies in the socialist state of Czechoslovakia (1948–1989). It answers the question of how pronatalist framing has been used to categorise ‘others’, whose procreation has been deemed undesirable.

Téma:
gender, rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana, Kristýna Pospíšilová

Remaining childless or having just one child are two different experiences
and each is attached to a different social status. However, they can
also be viewed through a unifying lens as phenomena that contribute to low
fertility. Theories that seek to explain low fertility often attribute both phenomena
to the same causes. This article examines what factors are connected
to a person’s intention to remain childless or to have just one child and

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Haukanes, Haldis, Hana Hašková

This article explores young people’s imaginations of their future family life. Based on qualitative research among young people in North Bohemia, it considers social reproduction and change within the domain of gendered labour and parenting. This is done on the backdrop of post-1989 transformation of Czech society, where drives towards individualisation and diversification of the life course stand against discourses and policies supporting separate gender roles.

Téma:
gender, hodnotové orientace, rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Klímová Chaloupková Jana, Hašková Hana

Despite the fact that not having a partner is a strong predictor for remaining childless, few studies have explored the heterogeneity of partnership trajectories among childless persons. This article fills the gap in knowledge about the pathways to childlessness in Central Europe by exploring the within-group diversity of partnership trajectories among childless persons between the ages of 18 and 40 under state socialism and during the post-1989 transformation in the Czech Republic.

Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky