Trvání projektu: 
2001 - 2004

Projekt reaguje na pociťovanou potřebu shromažďovat, utřiďovat a efektivně a srozumitelně zveřejňovat informace o výzkumech veřejného mínění. Výsledky výzkumů veřejného mínění jsou pozorně sledovány a aktuálně uveřejňovány v médiích, často se již setkáváme s tím, že se studenti i novináři pídí po konkrétním tématu. Nedostatek zkušeností s daty získávanými sociologickými výzkumy a výzkumy veřejného mínění ze strany laické veřejnosti významně omezují možnosti jejich využití.

Projekt umožňuje financovat rozsáhlejší analýzy dat získávaných v rámci výzkumu Naše společnost, předkládat je širší veřejnosti v podobě, která neztrácí na hloubce a šíři pohledu, navíc přizpůsobené pro čtenáře bez hlubšího sociologického vzdělání. Současně si klade za cíl rozšiřovat všeobecné vzdělání v oblasti sociologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění.

Témata: 
metodologie výzkumu
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 15, zobrazeno 1 - 10)

Kunštát, Daniel (ed.)

Publikace je souborem odborných statí, které si kladou za cíl poskytnout komplexní přehled o výsledcích kontinuálních výzkumů veřejného mínění prováděných v rámci CVVM na pozadí širšího teoretického diskurzu pojmů jako veřejnost, veřejné mínění či média a s přihlédnutím k základním metodologickým otázkám. Širší společenský a historický kontext tvoří ve spojení s analýzami dat z konkrétních šetření v českém prostředí unikátní příspěvek k aktuálním tématům i otázkám výzkumu veřejného mínění.

Téma:
média, politika (a postoje k politice), sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Červenka, Jan

V úvodu text vysvětluje podstatu konfliktních linií v přístupu Lipseta a Rokkana k analýze stranických systémů založené na historickém a sociologickém zkoumání původu politických stran v systému a pokouší se nastínit možnosti užití tohoto konceptu v širší reflexi politických stran a stranických systémů. Další části pak sledují historický vývoj konfliktních linií a krystalizaci stranického systému v případě České republiky.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan

Text analyzuje postoje české veřejnosti k ekonomické transformaci a k některým základním sociálněekonomickým otázkám v kontextu reálného sociálněekonomického vývoje v ČR po roce 1989.

Téma:
ekonomie, transformace, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan

Text analyzuje postoje české veřejnosti ke Spojeným státům a k jejich zahraniční politice. Ukazuje, že převážně kritické hodnocení některých kontroverzních akcí americké vlády není provázeno obecnou antipatií k USA nebo k Američanům a že jej nelze interpretovat jako projev antiamerikanismu.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan

Text představuje rozbor dat výzkumu zaměřeného na vnímání prestiže několika vybraných povolání ze strany české veřejnosti.

Téma:
práce, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Červenka, Jan

Text se věnuje některým výsledkům výzkumu týkajícího se hodnot a jejich hierarchie v české společnosti.

Téma:
hodnotové orientace, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Červenka, Jan

Příspěvek prezentuje a analyzuje výsledky výzkumu, který se šedesát let po konci druhé světové války zabýval postoji české veřejnosti k československému protifašistickému odboji a hodnocením role spojeneckých armád při osvobození Evropy.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Červenka, Jan
Téma:
veřejné mínění, životní úroveň
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Červenka, Jan
Téma:
veřejné mínění, životní úroveň
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Kunštát, Daniel

Článek ukazuje, že po parlamentních volbách 2002 z hlediska českého veřejného mínění zůstala základní konfigurace stranicko-politického uspořádání neměnná. Dynamické složky ve struktuře a povolebním vývoji stranické inklinace občanů představovaly pouze preference obou nejsilnějších stran politického spektra, ČSSD a ODS. Stať také obsahuje analýzu intenzity vztahu voličů ke stranám a motivačního zázemí preferencí.

Téma:
hodnotové orientace, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky

Připojené odkazy